Vår verksamhet

Vi har många patienter med diagnosen glaukom (grön starr) där vi sköter kontroller och behandling. Vi har också möjlighet att utföra datorstyrt synfält för att bättre kunna följa och bromsa sjukdomens förlopp.

Hos oss finns även stor patientgrupp med diabetessjukdom som vi bland annat följer upp vid vår särskilda mottagning för ögonbottenfotografering. Patientens behandlande diabetesdoktor får resultatet av undersökningen och eventuella ögonkomplikationer hanteras direkt av oss.

Vi får även remisser på patienter som bland annat har neurologiska eller reumatiska sjukdomar där även ögon eller synen kan vara påverkad.

Synnedsättningar som optikern inte kunnat korrigera med glasögon undersöks för diagnos och eventuell behandling.

Våra ortoptist undersöker och behandlar patienter med problem med samsyn, skelning och rörelserubbningar. Många patienter med trötthetssymptom vid till exempel läsning och terminalarbete kan bli hjälpta.

Telefontider

Måndag 08:30 - 09:30
Tisdag 08:30 - 09:30
Onsdag 08:30 - 09:30
Torsdag 08:30 - 09:30

Telefon: 08-587 102 60

E-post: info@ogonfarsta.se

* Tidsbeställning kan inte ske via e-post.