Vår verksamhet

Vi har många patienter med diagnosen glaukom (grön starr) där vi sköter kontroller och behandling. Vi har också möjlighet att utföra datorstyrt synfält för att bättre kunna följa och bromsa sjukdomens förlopp.

Hos oss finns även stor patientgrupp med diabetessjukdom som vi bland annat följer upp vid vår särskilda mottagning för ögonbottenfotografering. Patientens behandlande diabetesdoktor får resultatet av undersökningen och eventuella ögonkomplikationer hanteras direkt av oss.

Vi får även remisser på patienter som bland annat har neurologiska eller reumatiska sjukdomar där även ögon eller synen kan vara påverkad.

Synnedsättningar som optikern inte kunnat korrigera med glasögon undersöks för diagnos och eventuell behandling.

Våra ortoptist undersöker och behandlar patienter med problem med samsyn, skelning och rörelserubbningar. Många patienter med trötthetssymptom vid till exempel läsning och terminalarbete kan bli hjälpta.

Telefontider

Måndag 08:30 - 09:30
Tisdag 08:30 - 09:30
Onsdag 08:30 - 09:30
Torsdag 08:30 - 09:30

Telefon: 08-587 102 60

E-post: info@ogonfarsta.se

* Tidsbeställning kan inte ske via e-post.

Ögonspecialisterna Farsta är en ögonmottagning i privat regi öppnad i januari 2019 som ägs och drivs av Oran Abdiu som är verksamhetschef och som har avtal med Region Stockholm. För kontakt vänligen maila till chef@ogonfarsta.se.

För mer info Klicka här - Axat AB på Allabolag.

Ögonspecialisterna Farsta arbetar med systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Det innebär att verksamhetschefen planerar och leder arbetet mer hjälp av involverad personal där alla följer för verksamheten fastställda processer och rutiner som behövs för att kunna jobba med hög kvalitet och säkerhet med patientens bästa i fokus.

Vi arbetar också med andra aktörer så som S:t Eriks Ögonsjukhus, Ögonkliniken på Södersjukhuset och andra aktörer inom vårdval Stockholm för att säkerställa att patienterna får rätt vård efter behov.

Ett kontinuerligt förbättringsarbete sker där eventuella avvikelser identifieras och rapporteras till verksamhetschef och vid behov även till högre instans. Processer och rutiner ses över och åtgärdas v.b. för att förhindra att avvikelsen inte upprepas. Samtlig personal informeras under APT (arbetsplatsträffs)-möte, vilket sker en gång per månad. De som inte kan delta får skriftlig information.

Riskanalyser görs fortlöpande och även egenkontroller bland annat i form av en årlig patientundersökning, analys av information från patientnämnder samt uppgifter från revisor. I kvalitetsarbetet ingår ocksåen årlig patientsäkerhetsberättelse.

Vi följer vidare gällande miljölagstiftning och krav och vårt mål är att ständigt försöka minimera miljöpåverkan vid alla beslut som tas i verksamheten, samt att öka kunskaper i ämnet hos såväl personal som patienter.