Information om coronaviruset

Information om Corona

Har du symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber? Stanna i så fall hemma till dess att symptomen klingat av. Du ska stanna hemma i 48 timmar efter tillfrisknande. Kontakta 1177 vid behov för information om när och var du ska söka vård.

Coronaviruset överförs genom nära kontakt med en sjuk människa eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Bästa sättet att skydda sig mot smitta är noggrann hygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Undvik nära kontakt med sjuka människor och undvik att röra vid ansiktet och ögonen. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Besök inte äldre om Du är sjuk eller har sjukdomssymptom.

På vår mottagning följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi undviker att ta i hand och har utökat rengöring och spritning av dörrhandtag. Vi försöker hålla patienter åtskilda samt avråder patienter att ta med anhöriga/medföljande person, så långt det går.